Java: Ruwatan Ritual [Yogyakarta, Indonesia]

by the-concrete

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

about

Ruwatan is a ritual that tends to be for expelling bad lucks, bad spirits or ghosts that might be occupying the house previously.
It is a syncretic practice between Javanese Hindu-animism belief, called kejawen (Javanism), and Islamic belief.

credits

released February 1, 2016

Voice: Catur Cuncoro / Gunawan Maryanto
Bonang&Gender: Tri Suko Asmoro Hadi

Recording Dates: 23th, 24th, 25th of January 2016 [Yogyakarta, Indonesia]

tags

license

about

the-concrete Tokyo, Japan

All the releases are published under the music/audiovisual production label, concrete.

All the releases are recorded/compiled/produced by Yasuhiro Morinaga.

contact / help

Contact the-concrete

Streaming and
Download help

Track Name: Chant1 by Gunawan Maryanto
[Java]

Niyatingsun adus, angedusi badan kayun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi pada roh, suksma adus den dusi padha suksma, dat teles suksma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratolah, byur njaba, suci njeroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu alaihi wasalam.

Aku berniat mandi, memandikan badanku, bertemu dengan air suci, memandikan lupa, memandikan sperma, badan mandi kumandikan dengan badan, roh mandi kumandikan dengan roh, sukma mandi kumandikan dengan sukma, zat basah sukma alam, zat hidup tak bisa dicampur, hidup dalam kehendak, aku mandi air dari tuhan, byur luar, suci di dalam badan, hanya Allah yang berkehendak, Allahu alaihi wasalam.

Ingsun nutup rahsa, sang sir rahsa payungana ingsun, rahsa mangan cahya, cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah.

Aku menutup rasa, penguasa rasa lindungilah aku, rasa makan cahaya, cahaya makan rasa, abadi dalam pikiranku, tetap mantap tak berubah.

Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sakati’I maut, badanku gumulung cahyoku jumeneng, ya ingsun ratuning cahyo, ngadeg ing damar murub, urube murub ing sajroning ati, terus ing paningal, laa illaa illallaahu, muhammadurrasullulah.

Bismillahirrohmanirrohim. Allah penguasa kematian. Badanku tidur cahayaku berdiri, akulah penguasa cahaya, berdiri dalam api yang menyala, menyala di dalam hatiku, kemudian menyala di kedua mataku, aku percaya kepada Allah, dan Muhammad adalah nabiku.

Kun kanikun ingsun kun, kowe kama salah, aja angganggu gawe, aku ratuning kun.

[ENGLISH]

I intend to wash, cleanse my body with holy water, to clean the forgotten self, to wash out the sperm, cleansing the body with body, cleansing the spirit with spirit, cleansing the soul with soul, wet substance is the soul of the nature, living substance is un-dissolvable, to live with purposes, cleanse myself with water from God, purify outside and inside the body, only with the Allah’s will, Allahu alaihi wasalam (peace be upon him).

I ceased my feeling (of desire), the god of feeling please protect me, the feeling dissolve lights, the lights break down the feeling, eternally in my mind, remain unchanged.

Bismillahirrohmanirrohim (In the name of God, the most Gracious, the most Merciful). The God of death. My body is asleep but my light awakes, I am the ruler of the light, standing in the flaming fire, burning in my heart, and lighting up my eyes, I believe in Allah, and Muhammad is my prophet.

I am the light, you, the wicked sperm don’t bother me, I am the ruler of the light.
Track Name: Chant2 by Gunawan Maryanto
[JAVA]

Seh merling, Seh dumeling, dohna ingon-ingonira, sapembalangan dohe karo aku, aja wuruk sudi gawe marang awakku, golek sandhang pangan dhewe-dhewe, aku anak putune Nabi Solaiman.

Seh merling, Seh dumeling, jauhkan peliharaanmu, 5 meter dari aku, jangan sampai mengganggu diriku, uruslah urusanmu sendiri, aku anak cucu Nabi Sulaiman

Allahu cahya mulya, sira sun kongkon, sira irupen cahyaning wong agung kang disuwitani, amora lan cahyaku. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullullah, sir-sir-sir-sir-sir.

Allah penguasa cahaya, kamu kuperintah, kamu hiruplah cahaya orang yang kukagumi, bercampurlah dengan cahayaku, Allah adalah tuhanku, Muhammad adalah nabiku. Sir-sir-sir-sir.

Allahumma kulhuwallah, lungguhku imbar, payungku imbar, wong sajagad kabeh kang sumedya ala marang aku, nyawane kari sadhepa, sa’asta, sakilan. Wong kang sengit marang aku, cupeten angen-angene, sandhang pangane lan sabarang niate kabeh, pet cupet karsaning Allah.

Allah tuhanku, dudukku lebar, payungku lebar, semua orang yang berniat jahat padaku, umurnya bakal pendek. Orang yang membenciku akan kehilangan akal, kehilangan pekerjaan dan kehilangan semua. Kehilangan karena Allah.


[ENGLISH]

Seh Merling, Seh Dumeling, keep your domesticated bad spirits (related to bad things) , 5 meters away from me, do not let them disturb me, take care of your own business, I am the grandchildren of Prophet Solomon.

Allah God of light, I command you, inhale the light of the person I admire, fuse into my light, Allah is my god, Muhammad is my prophet. Sir, sir, sir, sir.*)

*) “sir” in my understanding these words refer to the last syllable of the Indonesian word, “usir”, in English is literally translated as “to expel”)

Allah My God, my sitting is wide, my umbrella is wide, all people with malicious intention to me will not have long life. People who hate me will lose their senses; lose their jobs and everything. Loss because of God.