Soundtrack: To Belong (Contemporary Dance)

by the-concrete

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      ¥700 JPY  or more

     

1.
01:07
2.
3.
02:53
4.
06:27
5.
6.
04:25
7.
8.
05:09
9.
01:41
10.
01:09
11.
03:01
12.

about

"To Belong" is a soundtrack for contemporary dance project.
It is an Indonesia-Japan international collaborative project, in which the Japanese leading choreographer, Akiko Kitamura takes a challenging role.

credits

released October 17, 2015

Music Direction: Yasuhiro Morinaga
Singer: Slamet Gundono /Endah Laras
Rap: Marzuki Mohamed aka Kill the DJ [Jogja HipHop Foundation]

Piano: Maiko Ishii
1st Violin: Natsume Saiki
2nd Violin: Taeko Kobayashi
Viola: Hidemi Takemoto / Ayu Eto
Cello: Hiroki Taniguchi
Field Recoridng+Electronics: Yasuhiro Morinaga

Recorded: Lokananta Studio, Solo
Recorded: GOK Studio, Tokyo

tags

license

all rights reserved

about

the-concrete Tokyo, Japan

All the releases are published under the music/audiovisual production label, concrete.

All the releases are recorded/compiled/produced by Yasuhiro Morinaga.

contact / help

Contact the-concrete

Streaming and
Download help

Track Name: Mantra
(Old Javanese)
Hong ilaheng
hong ilaheng awigna mastu purnama sidhem
awigna mastu silat mring Hyang Jagatkarana
siran tandha kawisesaning bisana
sana sinawung langen wilapa, estu maksih lestantun lampahing Budda
jinantur tutur katela tetela tulat mring labdeng paradya, winursita, ngupama paramengniskara
karana dya tumiyeng jaman purwa
pinardi tameng lalata mangkya tekap wasananing gupita
tanwun renggeng pralambang matumpa tumpa marma panggung
panggeng, panggunggung, sang murwengkata

(English)
Oh God
Oh God, hope you keep (me) away from obstacles, I present (my) wholehearted worship,
Hope (I’m) being kept away from obstacles by God, the ruler of the universe,
He, the one who’s being the sign of what it’s spoken
Written in the poem of beauty, which is still eternal based on the Buddha’s story
Said in clear words and meaningful so that becomes a model for the novelty people
And freed from the past catastrophe
Also purified from any sin and made effort to live in prosperity
Till the end of time
None of disgrace by any difficulties till being the best
And prioritized with all nuanced utterances
Track Name: Sniman
[Javanese]
Nalikane esuk saat kuwi aku melihat, ana embun kang sumampir nang pucuking godhong.
Aku mencoba memethik tapi embun kuwi ora gampang dipethik,
aku mencoba nganggo cara liya
aku mubeng mubeng nang sakiwone sakanane sakirine godhong mau,
tak rog erog godhong mau
tapi embun kuwe ora bisa tumiba saka pucuking godhong.
Nok aku ra ngerteni dening ngapa bisa kaya mengkono ingsun ra mangerteni.
Heeeyyy,...tapi aku mencoba ora putus asa, aku cukup tambun tak babad godhong bat!,..
tapi godhong kuwi sama sekali ora rebah, pucuking embun kuwi tetep nyampir indah nang kono,
nok aku ngerti lamun embun kuwi kudu disimpen nang perkara sing bab sing banget alus,
tak simpen nang sajroning ati nang kalbu nang pucuking atiku sing banget adem ,
tapi tetep embun mau ora bisa tak pethik sama sekali , aku bingung binulungan ,
dimatakan aku mencoba sujud ning ngareping godhong kuwi mau ,
tapi embun mau nok ...embun mau sama sekali tidak mau lepas saka godhong kuwi mau, aku mencoba mengatakan ning embun , kowe mudhuno lepas saka pucuking godhong ,
aku butuh kon ..menngerti mengerti uripku ning ngendhi .awit kejernihan ono sajroning atimu kuwi aku ra mangerteni denening apa nok ,..aku kemudian ra perduli saat kuwi kucoba tak rayu,
nganggo tangan kiri pan kiri ora bisa,.edan,.pan kanan godong, godhong semakin jejeg ra karuan ,..weyyy,..nok
kenapa embun kuwi terus nylampirrr..nang wujude godhong mau.tak rog rog maning
kemudian aku ra perduli ngambil tanah liat tak sebar nang ngarepe godhong mau ,
embun kuwi
mudun ,..nokk aku mangertene lamun emun kuwe kudu duweke ingsun,..kuwi mung dalan ketemu gusthi
alloh sing mangerteni sing memberi tanda marang urip ingsun lamun kuwi tanda, nok dhumateng dudu
duwekku, nookkk..buka! aku pengin ngerti wus netes kumatakan embun kuwi netes
nang keningku tak usap tak cecep nganggo bibirku..tak cecep nang bibirku aku ra ngerteni rasane
ngapa,..bersih ra karuan nok,..aku ra mangerteni tapi aku ngrasakna embun kuwi embun mau tak isep nang bibirku,..(menggeram nafas).

Ketika pagi saat itu, aku melihat ada embun yang bergelayut dipucuk daun
Aku mencoba memetik tapi embun itu tidak mudah dipetik, aku mencoba cara lain,
Aku berputar dikanan kiri (sekitar) daun tadi, ku goyahkan daun tadi
Tapi embun itu tidak jatuh dari pucuk daun
Dik, aku tidak mengerti karena apa bisa seperti itu. Kamu tidak mengerti.
Hey, tapi aku mencoba tidak putus asa, aku cukup (tambun) ku babat daun itu, bat
Tapi daun itu sama sekali tidak jatuh. Pucuk embun itu tetap bergelayut indah disana
Dik, aku tahu bila embun itu harus disimpan pada perkara yang halus sekali, ku simpan di dalam hati dikalbu di pucuk hatiku yang dingin sekali, tapi tetap embun tadi tak bisa kupetik sama sekali, aku bingung tak ketolongan, dimatakan aku mencoba sujud di depan daun itu tadi
Aku mencoba mengatakan pada embun, kamu turunlah dari pucuk daun, aku butuh kamu tahu dan mengerti hidupku dimana saat kejernihan ada di dalam hatimu itu aku tak mengerti karena apa dik, aku kemudian tidak peduli saat itu kucoba ku rayu menggunakan tangankiri tak bisa, gila, kanan daun, daun itu semakin tegap tidak karuan,..wey,..dik
Kenapa embun itu terus bergelayut pada wujud daun tadi, ku goyahkan lagi kemudian aku tak peduli, mengambil tanah liat ku sebar di depan daun tadi, embun itu turun, dik aku mengertinya bila embun itu harus milikku, itu hanya jalan bertemu Tuhan allah yang mengerti yang memberi tanda pada hidupku walau itu tanda, dik, datang bukan milikku dik, bukannya aku ingin mengerti sudah menetes butiran embun itu menetes di keningku, ku usap ku cecap memakai bibirku, ku cecap di bibir ku tak bisa kurasa
Kenapa bersih tak karuan dik, aku tak tahu tapi aku merasakan embun itu
Ku hisap dibibirku, (menggeram nafas)


[English]
In the morning time, I see a dew just about to drop from the tip of the leaf.
I try to pick it up but the dew couldn’t be easily picked, So I try another way.
I move around the leaf, on the right and left sides, shaking off the leaf
But the dew won’t drop from the leaf tip.
Dear, I don’t understand the reason it could be like that. You don’t understand.
Hey… but I try not to give up on this, I am strong enough, I cut the leaf, slash!..
but the leaf doesn't even fall down, the dew tip is still beautifully dangling in there
Dear, I understand if the dew must be kept as a very gentle matter…. Kept in the deep down of my heart in the tip of my very crisp heart, but still I couldn’t pick that dew at all
I am so confused, so helpless, in front of your eyes, I try to prostrate myself in front of the leaf.
But Dear, the dew, that dew doesn’t want to be separated from the leaf at all
I try to talk to the dew, please come down from the leaf tip, I need you to understand, understand my life when there is purity inside of your heart, I don’t understand why, Dear,
I, then, don’t care, at that time I try to persuade (it) using my left hand, (but) failed, I’m getting nuts, then on the right side of the leaf, the leaf instead getting stiff even more, oh Dear…
Why the dew keeps dangling on that leaf (figure), I shake it off once more
I don’t care, (I) take clay, scatter it all over in front of the leaf, the dew (finally) falls down,..
Dear, I understand that the dew has to be mine. it is just a way to meet God who understands,
who gives the sign of my life although the sign, dear, indeed doesn’t belong to me,
open (your eyes)! I would like to understand the dew has dropped on my forehead,
I wipe, I taste it with my lips…I taste it with my lips (but) I don’t know the taste
Why.. it is so pure dear.. I don’t understand but I taste the dew,
I suck that dew off my lips
… (growl the breath)
Track Name: Silent Love
:::::::::::::::Slamet Gundono:::::::::::::::::
Wengi kang tugel, siang kang lali marang ati
sore meneng jegreg, tan kemutan apa apa maning
neng nduwur langit ana wulan, ana gambar geni kobar
dudu genine wong angkara murka
nanging geni neng prokyai lan pandhita kang wis lali gentur tapanirahing
uga genine dalan kang lali janji luwih ngajar pribadi timbang ngajari wong sanegari
kula kemutan marang pola bocah wadon kang binungsek saka bayangane bulan purnama
njaluk pangapura nok.

:::::::::::::::Kill the DJ:::::::::::::::::::
Ragaku iki sukmaku ragaku iki rasaku kowe keno ora nggugu ning ojo maido aku
sukmo iku semar roso iku samar dadi wong sing sabar ojo waton sangar ning aku ra bakal tegar liwat dalan samar mergo kahanan saiki rekoso diudhar
yen aku ora tekenan rogoku sing kasar lan uga tansah kelingan dunungmu ing nalar
ragaku dudu papalang lan dudu alangan mula ragaku tak eman njogo kasarasan
ragaku iku dalaning nggayuh kasampurnan ning dudu kasampurnan urip kang nyembah kadunyan.

Alusing sukmaku cobo tak rogoheh supoyo iso ngrogoh kepiye carane yo iku dadi ngrogoh ,ngrogoeh nang kene ngrogoh sukmo dadi rogo yo iku tegese ,rogo sok kesasar dudu wani sabar,
akal kasar sabar dudu wani badar rogo cilik ringkih ojo sok gumedhe dudu ngati ati penake wekasane sukmo arep ta rogo rogoku sing tak trimo ojo dho seneng goroh lan tumindhak curigo
karepe ngrogoh sukmu malah nemoni rogo yo uwis ora popo kuwi tetep tak tompo asor sing tegese
kaandhap asoran sukmo ing aluhur sukmo ing kamulyan bakal luhur mulyo yen iso legowo ora bakal mulyo yen dho suloyo, dalan kamulyan nyirik kadunyan jo nganthi donyan rugi ning liyan
rasah dipingin rasah di pangan nggolek katresnan ngayuh kaswargan
tak rogoh sukmaku tak trimo ragaku , ragaku yoiku aku lan nepsuku aku ngerus terimo
sing tekenerogo yo kuwi sak jane sejatining roso ,
dudu sembah sukmo dudu sembah roso nanging aku arep nglakoni , nglakoni sembah rogo
dudu sembah sukmo dudu sembah roso nanging aku arep nglakoni ,nglakoni sembah rogo
dudu sembah sukmo ...


(English)
:::::::::::::::Slamet Gundono:::::::::::::::::
A broken night, a forgotten afternoon toward a heart
A silent dusk not remembering anything
Above the sky there’s a moon, there’s a picture of flaming fire
not the fire from a wrathful man
but the fire of Kyai (Islamic teacher) and priest who have forgotten to meditate
also the fire from a path that forgets an oath, it’s better to teach ourselves than
teaching the whole nation
I remember a woman’s manner that is faded away from the shadow of a full moon
Forgive me, dear

:::::::::::::::Kill the DJ:::::::::::::::::::
My body is my soul, my body is my emotion, you may not believe in it but don’t disbelieve in me
the soul is vague, the emotion is vague, be a patient man, don’t only randomly be daunting, but I won’t be strong enough to get through the vague path as today’s condition is hard to be unchained
if I do not use my rough body cane and also always remember your aim inside of (my) mind
my body is not an obstacle and not a calamity, so I take care of my body, keep healthy
my body is a way to achieve a perfection, but not a perfection of life that worships a mundane world.

I try to reach out the delicacy of my soul so that (I) could achieve the method how to reach out,
here, reaching out the soul into body means, the body often got lost, must be brave to be patient
Rough patiently mind must be brave to be the real one. Small weak body don’t be arrogant, must be careful that the pleasure is in the end.

I will reach out the soul (from) my body that I take as don’t like to lie to each other and act suspiciously
the intention is to reach out the soul but instead (I) found the body,, ah! It’s fine; I still take it as modesty.
the highness and lowness of the noble soul, the soul in the nobility will be honored if could take (it), won’t be noble if conflicting, a path to avoid the mundane world, don’t get (yourself) in a loss in the world with others
no need to be wished for, no need to be eaten, look for love achieve heaven
I reach out my soul, I take my body, my body which is my desire and I, I keep to take becoming a cane, which is the truly emotion

Not worshiping the soul not worshiping the emotion but I will always do, worship the body
Not worshiping the soul not worshiping the emotion but I will always do, worship the body
Track Name: Revival
Tetu wuhan saum pomo katresnanku duh wong sigit
satemah seni ngare mboko rinabuan rasa asih asih tulus nia sunsi
kasetyanku kang satuhu mugyo dadyo jatukrami sesenian pindho mimi lan mintuno

My love is like the plants oh gorgeous man
So that makes me preserving, nurtured the feeling of compassion sincerely and pure
My true loyalty hopefully becomes an ideal mate like “mimi and mintuna”* (Horseshoe crabs)

*) “An ideal mate like mimi and mintuna” is a Javanese proverb to say: a perfect mate (true love) is like mimi (a Javanese word for male horseshoe crab) and mintuna (a Javanese word for female horseshoe crab)
Track Name: Mantra2
(old Javanese)
Hanjrah hingkang puspita rum katiuping samirono mrik…
Oooo… sekar gadhung kongas gandanya…
maweh raras renaning driya… ooo…

(English)
spreading sweet scent that flower, blowing by the wind getting sweeter even more
ooo, the flower of gadung* has sweet fragrance,
giving the feeling of pleasure in the soul…ooo…


*)gadung is a kind of tropical tuber plants, for Javanese people the tuber is usually cooked into chips. It’s Latin name Dioscorea hispida Dennust.